Prognose

De postnatale overlevingskans is 70-80%, bij neonaten met niet-syndromale hernia diafragmatica. Rechtszijdige hernia's lijken een slechtere prognose te hebben. Na chirurgisch herstel komen voedingsproblemen, een verminderde groei, gastro-oesofageale reflux en chronische luchtwegaandoeningen met een beperkt duuruithoudingsvermogen vaak voor. De mate van ziek-zijn lijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de neuropsychologische en motorische restmobiditeit. Neurosensorisch gehoorverlies werd gemeld bij een klein aantal patiënten.