Genetica

Genetische diagnostiek naar geassocieerde chromosomale afwijkingen en syndromen wordt aan ouders aangeboden. Bij kinderen zonder syndromale aandoening, is de afwijking  sporadisch en lijkt multifactorieel te zijn. Twee-derde van de patiënten is mannelijk. De kans op herhaling bij broers en zussen is 2%.