Welke ondersteuning krijgt u thuis?

Welke ondersteuning noodzakelijk is hangt af van de ernst van de CHD. Kinderen blijven meestal onder controle bij het expertisecentrum en bij een kinderarts in de buurt. Verder kan er bijvoorbeeld thuiszorg nodig zijn (hulp bij het geven van zuurstof en sondevoeding), een logopediste (hulp bij eetproblemen en spraaktherapie), een diëtist, fysiotherapeut en/of een maatschappelijk werker.