Wat is de kwaliteit van leven met CHD?

Hoewel CHD een ernstige aangeboren afwijking is en afhankelijk van de aard en het verloop, langdurige zorg noodzakelijk kan zijn, gaven ouders die deelnamen aan een enquête van Platform CHD aan dat de kwaliteit van leven van hun kind goed tot zeer goed was (bron: Enquête Platform CHD). Hoewel er individuele gevallen zijn van concentratie- en gedragsproblemen, kunnen kinderen die geboren zijn met CHD over het algemeen normaal meekomen op de lagere school. De grootste beperkingen worden vaak ervaren in de eerste levensjaren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van eetproblematiek, reflux en soms zuurstof gegeven moet worden. Op iets latere leeftijd zijn er soms beperkingen als gevolg van een minder goede conditie en/of motoriek (Zie Platform CHD).