Wat is de behandeling van CHD?

Na de geboorte wordt uw kind opgenomen op de intensive care en meestal beademd. Het doel van de behandeling is om de bloeddruk in de long te verlagen en de longen te ondersteunen. Soms is behandeling met de hart- longmachine (ECMO) noodzakelijk. Is uw kind 'stabiel' dan wordt een operatie verricht om de buikorganen terug te brengen naar de buik en het middenrif te sluiten. De behandeling na de operatie is erop gericht uw kind zelfstandig te laten ademen en daarna ook zelf te laten drinken. Afhankelijk van de ernst varieert de ziekenhuisopname van enkele weken tot enkele maanden of langer. Soms zijn thuis nog extra medicijnen, zuurstof en sondevoeding nodig.