Wanneer mag uw kind naar huis?

De behandeling na de operatie is erop gericht uw kind zelf te laten ademen en daarna ook zelf te laten drinken. Als uw kind zo stabiel is dat er geen intensieve ziekenhuiszorg meer nodig is kan uw kind naar een ziekenhuis dichter in de buurt of naar huis. Afhankelijk van de ernst varieert de ziekenhuisopname van enkele weken bij milde CHD tot enkele maanden of langer bij ernstige CHD. Soms is thuis nog extra zuurstof en sondevoeding nodig.