Hoe gaat de overgang van de kindergeneeskundige zorg naar de volwassenzorg?

Rond de leeftijd van 18 jaar vindt er overdracht plaats van de kinderarts naar de volwassenen zorg. Het Erasmus MC heeft een speciale polikliniek ontwikkeld voor volwassen met CHD.