Afgerond onderzoek 26 juni 2020

VICI-trial: Conventionele mechanische beademing versus hoog-frequente oscillatie bij patiënten met CHD

In dit onderzoek werden prenataal gediagnosticeerde CDH-kinderen gerandomiseerd voor twee verschillende beademingsvormen direct na de geboorte: hoog-frequente oscillatie (HFO) of conventionele mechanische beademing (CMV).

Achtergrond

Kinderen met CHD hebben een verhoogde kans op chronische longproblemen, doordat hun longen kleiner zijn in aanleg, maar ook door de noodzakelijke behandeling na de geboorte.

Doel 

Vergelijking van hoog-frequente oscillatie (HFO) versus conventionele mechanische behandeling (CMV) om te zien of er een verschil is in chronische longproblemen en overlijden.

Soort onderzoek 

Onderzoek naar behandelingen in de acute fase.

Resultaten 

Er was geen verschil tussen de groepen wanneer gekeken werd naar chronische longlijden of overlijden. Maar patiënten die initieel beademd werden met CMV werden korter beademd, hadden minder vaak ECMO nodig, hadden minder vaak medicatie voor pulmonale hypertensie nodig en hadden korter bloeddrukondersteunende medicatie nodig hadden vergelijking met patiënten die initieel met HFO waren beademd.

Planning

Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd.

Deelname 

Deelname is niet meer mogelijk.

Publicatie

Snoek KG, Capolupo I, van Rosmalen J, et al. Conventional Mechanical Ventilation Versus High-frequency Oscillatory Ventilation for Congenital Diaphragmatic Hernia: A Randomized Clinical Trial (The VICI-trial). Ann Surg. 2016;263(5):867-874. doi:10.1097/SLA.0000000000001533