Lopend onderzoek 1 juli 2020

PinC-trial: Het afklemmen van de navelstreng nadat de longen geopend zijn bij pasgeborenen met CHD

In dit onderzoek wordt bij een deel van de pasgeboren kinderen de navelstreng pas afgeklemd nadat bij de pasgeborene de longen goed open zijn, door beademing danwel door zelf ademen.

Achtergrond 

De meeste kinderen die worden geboren met CHD hebben een te hoge bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) na de geboorte.

Doel 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of een nieuwe vorm van stabiliseren van kinderen met een CHD tot een betere overgang bij geboorte leidt. De opvang (inclusief beademing) start in deze studie al terwijl de navelstreng nog intact is en dus dicht bij de moeder. De navelstreng wordt pas afgeklemd wanneer de longen goed geopend zijn.  Het idee is dat hierdoor de longvaten beschermd worden en mogelijk wordt daardoor de kans op het ontwikkelen van pulmonale hypertensie kleiner.

Soort onderzoek 

Onderzoek naar behandelingen bij opvang direct na de geboorte

Deelname 

Deelname is nog mogelijk, bespreek dit met uw arts die de zwangerschap begeleidt.