Lopend onderzoek 29 juni 2020

NeMo-trial: Neurologische monitoring tijdens de operatie

In dit onderzoek worden patiënten die geopereerd worden vanwege CHD of slokdarmatresie neurologisch gemonitord tijdens de operatie.

Achtergrond

Van veel stappen in de behandeling bij de pasgeborene met CHD is niet bekend wat het effect op de hersenen is. Daarnaast zijn de langetermijn gevolgen van chirurgie op de neurologische ontwikkeling niet goed bekend.

Doel 

Het verband onderzoeken tussen zuurstofvoorziening aan de hersenen, hersenactiviteit, en behandeling (tijdens operatie gemeten) en groei en neurologische ontwikkeling in de eerste twee levensjaren.

Soort onderzoek 

Onderzoek naar oorzaken en mechanismen van langetermijn gevolgen.

Deelname 

Deelname is nog mogelijk, bespreek dit met uw arts.