Afgerond onderzoek 27 juni 2020

COGMED: Verbetering van (werk)geheugen, aandacht en concentratie na neonatale IC-opname

Een onderzoek bij kinderen van 8-12 jaar die na de geboorte ECMO hebben gehad en/of CHD hebben. Het onderzoek is gedaan om het effect te meten van COGMED werkgeheugentraining op het neuropsychologisch functioneren van deze patiëntgroep.

Achtergrond 

Kinderen die ECMO-behandeling hebben gehad en CHD-patiënten (met/zonder ECMO-behandeling) hebben gemiddeld een normale intelligentie maar een verhoogd risico op leerproblemen. Dit heeft effect op functioneren op school en kwaliteit van leven. Problemen met geheugen, aandacht en concentratie kunnen met de leeftijd toenemen.

Doel 

COGMED is een internationaal gebruikt cognitief trainingsprogramma op de computer. In het onderzoek worden kinderen vergeleken die zijn getraind met COGMED en kinderen die deze training niet hebben gehad, zowel direct als één jaar na het volgen van de training.

Soort onderzoek 

Onderzoek naar behandelingen van langetermijn gevolgen.

Resultaten 

De COGMED-kinderen laten direct na de training verbeteringen zien in zowel verbaal- als visueel-ruimtelijk werkgeheugen in vergelijking met de niet-getrainde kinderen. Deze verbeteringen verdwijnen echter na een jaar. De COGMED-groep laat wel blijvende verbeteringen zien in het visueel-ruimtelijk langetermijngeheugen een jaar na de training, in vergelijking met niet-getrainde kinderen. Omdat deze populatie een verhoogd risico heeft op dit soort geheugenproblematiek, is COGMED-werkgeheugentraining mogelijk van toegevoegde waarde en een waardevolle interventie voor kinderen met aangetoonde problemen in het visueel-ruimtelijk langetermijn geheugen.

Planning 

Het onderzoek is afgerond en  de resultaten zijn gepubliceerd.

Deelname 

Deelname is niet meer mogelijk.

Publicaties