Lopend onderzoek 30 juni 2020

CoDiNOS: Wat werkt beter bij pulmonale hypertensie: NO of sildenafil?

In dit onderzoek worden kinderen met CHD met hoge bloeddruk in de longvaten gerandomiseerd. De ene groep krijg via kunstmatige beademing NO en de andere groep krijgt via het infuus sildenafil.

Achtergrond 

Bij pasgeborenen met CHD bestaat vaak een hoge druk in de bloedvaten van de longen (pulmonale hypertensie).

Doel 

Dit onderzoek is om te bekijken of intraveneus sildenafil beter is dan geïnhaleerde NO als eerste stap bij de behandeling van pulmonale hypertensie bij pasgeborenen met CHD. De kinderen worden hiervoor gevolgd tot de leeftijd van 1 jaar om te kijken hoe het beloop van de pulmonale hypertensie over langere termijn is.

Soort onderzoek 

Onderzoek naar behandeling in de acute fase.

Deelname 

Deelname is nog mogelijk, bespreek dit met uw arts.