Afgerond onderzoek 25 juni 2020

BMP (Beweeg met plezier): Verbetering van conditie en motorische functie in kinderen met aangeboren afwijkingen

Een onderzoek bij kinderen met aangeboren anatomische voordarmafwijkingen (CHD, slokdarmatresie en aangeboren longaandoening waarvoor operatie van de long nodig was) en kinderen die na de geboorte zijn behandeld met ECMO. Het onderzoek meet het effect van een bewegingsprogramma voor deze kinderen op de inspanningstolerantie.

Achtergrond 

Kinderen met aangeboren anatomische afwijkingen en kinderen die na de geboorte zijn behandeld met ECMO lopen risico op verminderde inspanningstolerantie. Coaching van het kind en zijn/haar familie op levensstijl kan hier positieve invloed op hebben. Daaraan toegevoegd een bewegingsprogramma voor het kind kan de inspanningstolerantie nog verder verbeteren.

Doel 

In het onderzoek worden kinderen vergeleken die alleen coaching op levensstijl hebben gehad en kinderen die zowel coaching als een bewegingsprogramma hebben gehad.

Soort onderzoek 

Onderzoek naar behandelingen van langetermijn gevolgen.

Resultaten 

Het duuruithoudingsvermogen van alle kinderen was significant verbeterd door de tijd heen, ongeacht in welke groep de kinderen zaten. Vermoed wordt dat het toegenomen bewustzijn van de verminderde conditie een rol heeft gespeelt in deze verbetering. De proactieve 'coping'-vaardigheden van ouders kunnen mogelijk tot een meer actieve leefstijl van het kind hebben geleid. Regelmatig monitoren en het begeleiden van het duuruithoudingsvermogen en de fysieke activiteit vanaf jonge leeftijd zou onderdeel moeten zijn van de follow-up.

Planning 

Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd.

Deelname 

Deelname is niet meer mogelijk.

Publicatie 

Toussaint-Duyster LCC, van der Cammen-van Zijp MHM, Takken T, et al. Improvement of exercise capacity following neonatal respiratory failure: A randomized controlled trial. Scand J Med Sci Sports. 2020;30(4):662-671. doi:10.1111/sms.13604